Nasi Specjaliści

Obecnie w naszej wielospecjalistycznej poradni mamy 25 wybitnych lekarzy.

Pan

prof. dr hab. n. med.
Marek Mandera

neurochirurgia i neurotraumatologia
Pan

prof. dr hab. n.med.
Janusz Bohosiewicz

chirurg dziecięcy
Pani

prof. dr hab. n. med.
Ewa Kluczewska

radiologia i diagnostyka obrazowa
Pani

dr
Danuta Więcek- Włodarska

kardiologia dziecięca
Pan

dr n. med.
Ryszard Sordyl

neurochirurgia
Pan

dr n. med.
Agnieszka Pastuszka

chirurgia i urologia dziecięca
Pani

dr hab. n. med.
Grażyna Sobol- Milejska

hematologia i onkologia
Pani

prof. dr hab. n. med.
Justyna Paprocka

neurologia dziecięca, choroby metaboliczne
Pan

dr n. med.
Antoni Pyrkosz

genetyk kliniczny, neonatolog
Pani

dr
Jolanta Surmacz – Kampa

neurologia dziecięca
Pani

dr n. med.
Beata Wesołek- Kamińska

neurologia dziecięca
Pani

dr n. med.
Barbara Goc

kardiologia dziecięca
Pani

dr n. med.
Maria Kniażewska

pediatria i nefrologia dziecięca
Pan

prof. dr hab. n. med.
Marek Wites

kardiochirurgia dziecięca
Pani

prof. dr hab. n. med.
Grażyna Deja

endokrynologia i diabetologia dziecięca
Pan

dr
Jacek Kler

ortopedia i traumatologia
Pan

dr n. med.
Miłosz Zbroszczyk

radiologia i diagnostyka obrazowa
Pan

dr n. med.
Zbigniew Olczak

radiologia i diagnostyka obrazowa
Pani

dr
Magdalena Knap- Zamarło

pediatria i gastroentrologia
Pani

dr n. med.
Magdalena Jakimowicz

pediatria i immunologia
Pani

prof. dr hab. n. med.
Aleksandra Jezela- Stanek

genetyka kliniczna
Pani

dr n. med.
Barbara Kalina- Faska

endokrynologia i diabetologia dziecięca
Pan

dr
Jacek Micuła

neurologia dziecięca i pediatria
Pani

dr
Marta Wilczek

endokrynolog dziecięcy
Pani

dr n. med.
Agnieszka Almgren- Rachtan

neurosonografia
Pani

Pielęgniarka
Joanna Kalinowska

EEG